Trong một ngày cá voi xanh con có thể uống hết khoảng từ 380 đến 570 lít sữa

Back to top button